2.-5.novembril toimus Eesti suursaadiku Kesk-Aasia riikides Toomas Tirsi töövisiit Kirgiisi Vabariiki.

BIŠKEK, KÕRGÕZSTAN. 2.-5.novembril toimus Eesti suursaadiku Kesk-Aasia riikides Toomas Tirsi töövisiit Kirgiisi Vabariiki. Visiidi eesmärk oli osaleda erinevatel Kirgiisi Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Digiarengu ministeeriumi korraldatud üritustel.

Hr Tirs esines UNESCO ja EdNet’i korraldatud piirkondliku konverentsi “Säästvat arengut toetava hariduse edendamine: piirkondlikud perspektiivid ja kogemused” avasessioonil. Ühtlasi autasustati õpetajate konkursi „Säästvat arengut toetavad parimad praktikad hariduses“ võitjaid.

Konverentsil esines ka Haridus- ja Noorsooameti rahvusvaheliste hindamiste juht pr Gunda Tire.

Lisaks konverentsile viis pr Tire 2. novembril läbi seminari õpetajatele ning 5. novembril Kirgiisi Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatele, kus käsitleti hindamist, õpetajate tööalast arengut ning koolikorraldust Eesti koolides. Seminaride kõrgetasemelised arutelud said osalejatelt väga head tagasisidet.Suursaadik Toomas Tirs viis Kirgiisi Vabariigi erinevate ministeeriumide esindajatele läbi seminari teemal „Uued suundumused digitehnoloogiate arengus ja nende rakendamine teenuste osutamisel“. Suursaadik märkis, et Eestis ei kasutata avalike teenuste osutamisel paberit peaaegu üldse, ehkki teenuseid on võimalik saada nii offline kui online. Eestis usaldatakse digitaalseid dokumente rohkem kui paberdokumentide, kuna digidokumente on raskem võltsida. Kõrgõzstan soovib jätkata edasisi arutelusid IT-üksuste juhtide tasemel. Ürituse lõpus esitles digitaalarengu aseminister Indira Šaršenova raamatut kirgiisi rahvusest.

Suursaadik Tirs koos pr Gunda Tirega külastasid ka Kirgiisi Vabariigi parlamenti, et jagada Eesti haridusreformide kogemust. Suursaadik külastas lisaks Biškekis asuvat kõrgtehnoloogiaparki, pidas töökohtumisi Kõrgõzstani välisministeeriumis ning transpordi- ja sideministeeriumis.

Kõrgõzstan on Eesti arengukoostöö peamine partner Kesk-Aasias hariduse ja infotehnoloogia vallas.

 

 

I