Lepingud

Eesti ja Kasahstani Vabariikide vahel sõlmitud lepingud

  • Eesti Vabariigi ja Kasahstani Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise ja koostöö leping (jõustus 25.05.1995)
  • Topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 19.07.2000)
  • Rahvusvaheliste autotovedude kokkulepe (jõustus 18.12.2002)
  • Raudteetranspordialase koostöö kokkulepe (jõustus 29.03.2003)
  • Organiseeritud kuritegevuse ja muude kuriteovormide vastu võitlemise koostöö kokkulepe (allkirjastatud 02.06.2004, ajutiselt jõustunud alates allkirjastamisest)
  • Kultuuri- ja humanitaarkoostöö kokkulepe (jõustus 9.06.2006)
  • Majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkulepe (jõustus 04.03.2010)
  • Organiseeritud kuritegevuse ja muude kuriteovormide vastu võitlemise koostöö kokkulepe (jõustus 16.01.2012)
  • Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 26.08.2014)