Kasahstanist lahkumine välismaalastele

Välismaalased, kelle Kasahstani viisa on karantiinirežiimi ajal aegunud ning mida ei ole pikendatud, peavad taotlema kohalikust migratsiooniteenistusest väljasõiduviisa Kasahstanist ning riigist lahkuma 5. augustiks. Nende välismaalaste suhtes, kes ei ole esitanud taotlust väljasõiduviisale, on võimudel õigus võtta kasutusele sunnimeetmeid, kui nad ei ole 5. augustiks riigist lahkunud.