Euroopa Parlamendi valimised 2024

Välismaal on hääletamise õigus nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel, kes on kantud valijate nimekirja.

MILLAL JA KUIDAS SAAD HÄÄLETADA?

  • ELEKTROONILISELT

Hääletada saate veebilehel www.valimised.ee asuvat valijarakendust kasutades 3. juunist 2024 kella 09.00-st ööpäevaringselt 8. juunini 2024 kella 20.00-ni.

E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega

E-hääletamine | Valimised Eestis

  • KIRJA TEEL    

Hääletamiseks saatke kirja teel hääletamise taotlus välisesindusele aadressil Kabanbay batyr ave., 28, 010000 Astana, Kazakhstan hiljemalt 10. maiks 2024.

Hilinenud taotlused jäetakse arvestamata. Taotlusele tuleb lisada koopia isikuandmetega leheküljelt isikut tõendavast dokumendist.

  • VÄLISESINDUSES

Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Astana
Aadressil: Kabanbay batyr ave., 28, 010000, Astana, Kazakhstan
27 mail 2024 kell 16:00-19:00
28 mail 2024 kell 10:00-17:30

MEELESPEA
• Kontrolli aegsasti, et sinu isikut tõendav dokument kehtiks ka hääletamise päeval.
• Kui soovid hääletada elektrooniliselt, kontrolli, kas sul on kehtivad PIN koodid.
• Hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ainult ühes liikmesriigis.

Lisainfo:
Rohkem teavet valimiste kohta saab veebilehelt www.valimised.ee
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/eelhaaletamine/valisriigis-haaletamine
https://elections.europa.eu/et/how-to-vote/ee/